Prejsť na obsah
Verejnosť
1.12.2010 je uzávierka podávania žiadostí o "Malé granty" poskytované v rámci Medzinárodného Vyšehradského Fondu. Maximálna čiastka pridelená jednému projektu je 5000,- EUR. Finančný príspevok Fondu nemôže presiahnuť 50% celkových nákladov na projekt. Podrobnosti.