Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 29.1.2016  bola rektorom STU na pôde univerzity prijatá delegácia vedená predsedom Európskeho výboru regiónov (EVR) p. Markku Markkulom.

Pán Markkula a ďalší členovia delegácie- vedúci kabinetu predsedu EVR p. Aurel Trandafir, podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) p. Martin Berta a zástupci BSK p. Dagmar Glasová, p. Karin Bartošová a zástupkyňa Kancelárie BSK v Bruseli p. Dominika Forgáčová boli prijatí rektorom STU prof. R. Redhammerom, prorektormi  prof. M. Peciarom a doc. Š. Stankom a pracovníkmi útvaru medzinárodných vzťahov STU.

Stretnutie bolo zamerané na  výmenu vzájomných skúseností s riešením a administratívou projektov na univerzite, spôsobe zapojenia univerzity do aktuálnych grantových výziev a tiež možnosti zapojenia STU do akcie konanej v rámci 7.summitu regiónov a miest - European Regional Challenges „Bratislava Innovation Camp 2016“, ktorá sa bude v júli 2016 konať pod garanciou BSK.

obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr