Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor STU dnes slávnostne uviedol  do funkcie dekanky Fakulty architektúry STU doc. Ing. arch. Ľubicu Vitkovú, PhD.
Ľ. Vitková je prvou ženou – dekankou v histórii  univerzity a začinajúce obdobie je už jej druhým funkčným obdobím v tejto funkcii.
AS fakulty ju do funkcie zvolil   opätovne 4. júna 2014.


Pani dekanke srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov.

lubica vitkova dekanka fa stu