Prejsť na obsah
Verejnosť

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelila Ceny a prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 za najlepšie diela predchádzajúceho roka podľa jednotlivých kategórií.

Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 získali v kategórii prírodné a technické vedy aj dve publikácie vydané vo Vydavateľstve STU.

Ide o publikáciu autorov Ing. arch. Ján Legény, PhD.; Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD., „...solárna stratégia udržateľného mesta“ a publikáciu autorov doc. Ing. Jana Skalová, PhD.; RNDr. Dana Kotorová, PhD.; doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.; Ing. Milan Gomboš, CSc.; RNDr. Katarína Nováková, PhD., „Regionalizácia pedotransférových funkcií vlhkostných retenčných kriviek pôd Slovenska“.

Obe publikácie si môžete objednať v e-shope Vydavateľstva STU.

 O výskume J. Legényho a P. Morgensteina z FA STU sme v minulosti informovali aj médiá a verejnosť prostredníctvom tlačovej správy: Architekti plánujú podobu budúcich solárnych miest.

publikácia:solárna stratégia udržateľných miest regionalizácia pedotrasférových funkcií...