Prejsť na obsah
Verejnosť

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pridelila pre Slovenskú technickú univerzitu na rok 2007 kvótu 25 študentov (celková kvóta pre všetky VŠ a univerzity je 250 študentov).

Uchádzači o letnú brigádu v SRN sa hlásia na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, Vazovova 5, II. posch., č. d. B325.      

Postup pri uchádzaní sa o letnú brigádu do SRN pre študentov bez zamestnávateľa:
- na Oddelení pre zahraničné vzťahy si študent vyžiada „Potvrdenie o znalosti nemeckého jazyka“ (Bescheinigung über Deutschkenntnisse). Tlačivo o jazykových znalostiach si študent dá potvrdiť učiteľom na škole, profesorom na univerzite, jazykovej škole, Goethe-Institute, v prekladateľskej agentúre.
- potvrdené a opečiatkované tlačivo o jazykových znalostiach odovzdá študent spolu s kópiami jazykových certifikátov na Oddelení pre zahraničné vzťahy R STU,
- Oddelenie pre zahraničné vzťahy R STU študentovi vydá na vyplnenie 2 x tlačivá žiadosti a 1 x imatrikulačný doklad,
- po riadnom a kompletnom vyplnení študent odovzdá naspäť na Oddelenie pre zahraničné vzťahy R STU vyplnené 2x tlačivá žiadosti a 1x originál imatrikulačného listu.

Každý uchádzač o letnú brigádu v SRN je povinný si pred vyplňovaním naštudovať:
Príručka na vyplňovanie formuláru žiadosti a ostatných dokumentov
Informácia o zamestnávaní študentov vysokých škôl počas letných prázdnin v SRN
Information fur ausländische Studenten


Kompletne vyplnené žiadosti študentov bez prísľubov nemeckých zamestnávateľov je potrebné odovzdať na Oddelení pre zahraničné vzťahy najneskôr do 18.12.2006.