Prejsť na obsah
Verejnosť

Pozvánka: Letná škola: Vesmír

Pozývame záujemcov na letný intenzívny kurz (desať pracovných dní) vhodný pre záujemcov z celého Slovenska.

Záujemcovia sa musia do 15. júna 2017 registrovať na stránke: www.ujfi.fei.stuba.sk/esa

Termín: 3. - 14. júla 2017

Denne 6 hodín prednášok a cvičení aj s účasťou zahraničných lektorov.

Miesto: FEI STU Bratislava, Mlynská dolina Ubytovanie pre 20-tich mimobratislavských účastníkov zabezpečené (aj hradené) na internáte Mladosť v Mlynskej doline. Záujemci, ktorí si zabezpečia vlastné ubytovanie (resp. sú z Bratislavy) sa môžu zúčastňovať prednášok (cvičení) kurzu tiež (nad počet uvedených 20-tich ubytovaných), avšak musia potvrdiť záujem zúčastniť sa (zaregistrovať sa).

Letná škola je organizovaná v rámci projektu Vesmír pre vzdelanie, vzdelanie pre vesmír.

O projekte
Vzdelávací program Space for Education, Education for Space je určený všetkým záujemcom o problematiku kozmického výskumu, hlavne študentom technických a prírodovedne orientovaných vysokých škôl. Vítaní sú však aj pracovníci slovenských firiem, ktorí uvažujú nad možnosťou zapojenia sa do programov ESA v rámci svojich komerčných aktivít a samozrejme všetci nadšenci. Cieľom programu je poskytnúť bližšie a detailnejšie informácie a vedomosti o všeobecnom smerovaní kozmického výskumu, technickej stránke návrhov a stavby umelých družíc, medziplanetárnych sond, kozmických lodí aj nosných raketových systémov.

Je rozdelený do troch častí, prvá je motivačno-populárna, druhá je zameraná na detailnejší odborný výklad problematiky. Tretia časť je určená najvážnejším a mimobratislavským záujemcom, preto bude organizovaná v podobe intenzívneho dvojtýždňového kurzu. Je financovaný Európskou kozmickou agentúrou (ESA) v rámci programu spolupráce s asociovanými krajinami. Účasť na tomto vzdelávacom programe je dobrovoľná a bezplatná.

Viac info:
www.ujfi.fei.stuba.sk/esa

FB:https://www.facebook.com/vesmirprevzdelanie/