Prejsť na obsah
Verejnosť

Letná škola energetiky 2016, ktorá sa koná pod záštitou podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, je jedinečný projekt určený vysokoškolským študentom najmä z regiónu  Vyšehradskej skupiny (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) bez ohľadu na ich študijný odbor a stupeň štúdia. Odborná porota vyberie spomedzi prihlásených 20 anglicky hovoriacich študentov, ktorých zaujíma energetika vyšehradského regiónu, aby strávili týždeň od 26. júna 2016 do 2. júla 2016 na Slovensku v príjemnej atmosfére kaštieľa v Mojmírovciach v diskusiách s odborníkmi a predstaviteľmi energetického sektora z regiónu, absolvovali profesionálne tréningy, navštívili viaceré energetické zariadenia a užili si bohatý spoločenský a kultúrny program.

Detailnejšie informácie o podujatí nájdete tu: https://www.seas.sk/summerschool.

https://www.facebook.com/SlovenskeElektrarne/posts/1283801658315928

Join Energy Summer School 2016!

Network with energy sector leaders, visit power plants off limits for the general public, enjoy professional trainings and rich cultural and social program. Energy Summer School will take place in the Manor-House Mojmírovce in Slovakia from 26 June to 2 July 2016 under the auspices of the Vice-President of the European Commission Maroš Šefčovič.

All expenses (including accommodation and board) are covered!

Apply by 25 May 2016 at https://www.seas.sk/application-summer-school

The project is organized by Slovenské elektrárne, key electricity producer in Slovakia, in cooperation with the main partner, MVM Group and partners - Representation of the European Commission in Slovakia, Auto-Impex, Západoslovenská energetika, Rosatom, Slovak debate association, GLOBSEC Academy and others. For detailed information please follow our website: www.seas.sk/summerschool.

 

Prihlás sa na Letnú školu energetiky 2016!

Networkuj s predstaviteľmi energetického sektora, navštív zariadenia nedostupné bežnej verejnosti, uži si profesionálny tréning a bohatý kultúrny a spoločenský program. Letná škola energetiky sa bude konať v kaštieli Mojmírovce na Slovensku od 26. júna do 2. júla 2016 pod záštitou podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča.

Všetky náklady (vrátane ubytovania a stravy) hradí organizátor!

Prihlás sa do 25. mája 2016 na https://www.seas.sk/application-summer-school

Projekt organizujú Slovenské elektrárne, kľúčový výrobca elektriny na Slovensku, v spolupráci s hlavným partnerom, skupinou MVM a partnermi: Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Auto-Impexom, Západoslovenskou energetikou, Rosatomom, Slovenskou debatnou asociáciou, GLOBSEC Academy a ďalšími. Detailnejšie informácie nájdeš na našej webstránke: www.seas.sk/summerschool.