Prejsť na obsah
Verejnosť
21.2.2011
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendijné pobyty Programu A KUSEP na Kanazawa University. Štúdium je zamerané na japončinu a japonskú kultúru. Uchádzači doručia (poštou, osobne) vyplnenú prihlášku na Útvar pre zahraničné vzťahy rektorátu. Prihláška na KUSEP. Guidelines for applicants.