Prejsť na obsah
Verejnosť
Rektor STU a Alumni klub STU si vás dovoľujú pozvať na prednášku doc. Ing. Petra Staněka, CSc., (Ekonomický ústav SAV) na aktuálnu tému "Kríza a technologické zmeny". Prednáška sa uskutoční 9. júna 2009 o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke rektora STU (Vazovova 5, 3. posch.). Tešíme sa na stretnutie s Vami pri prednáške bohatej na mnoho nových a inšpirujúcich informácií, ku ktorým budete môcť pridať Vaše otázky a diskusné pohľady. Priateľskú atmosféru nám spríjemní i rozvoniavajúci čaj a kávička.