Prejsť na obsah
Verejnosť


Dňa 15. augusta 2012 je uzávierka na podávanie prihlášok na kontaktné semináre v rámci projektu Erasmus Mundus - Enhancing Cross-regional Cooperation in Erasmus Mundus (ECCE Mundus). Kontaktné semináre sú určené pre zástupcov vysokých škôl z Maďarska, Rakúska a Slovenska a ich cieľom je nadviazať medzinárodnú spoluprácu s vysokými školami v regiónoch mimo EÚ (Západný Balkán, Východná Európa a Stredná Ázia).
Plánované sú tri semináre:
- 15.-16. októbra 2012 v Budapešti (technické vedy)
- 3.-4. decembra 2012 vo Viedni (prírodné vedy)
- 28. februára - 1. marca 2013 v Bratislave (humanitné vedy).

Spolupráca by sa mala zamerať najmä na prípravu spoločných študijných programov a mobilitu študentov a učiteľov (v rámci programov Erasmus Mundus - Aktivita 2; Tempus;  ako aj budúceho programu Erasmus pre všetkých). V prípade záujmu o účasť na týchto seminároch je potrebné urýchlene vyplniť prihlášku (Declaration of Interest)  a zaslať ju v papierovej aj elektronickej podobe koordinátorovi projektu gabor.dobos@tpf.hu (poštová adresa a ďalšie podrobnosti sú uvedené vo výzve) a kópiu elektronickej prihlášky na e-mailovú adresu mundus@saaic.sk. Predpokladá sa väčší záujem ako sú možnosti účasti, projektové konzorcium vyberie účastníkov a potvrdí ich účasť najneskôr do 14. septembra 2012. V projekte sa počíta s účasťou 30 slovenských vysokých škôl. 
Program seminárov
V prípade otázok sa môžete obrátiť na Národnú štruktúru programu Erasmus Mundus na mundus@saaic.sk.