Prejsť na obsah
Verejnosť

Konkurenčná výhoda simulácie a modelovania -
úspory nákladov a zvýšenie inovačného potenciálu

Workshop o najnovších vývojových trendoch vo svete technických materiálov

V posledných rokoch zaznamenala oblasť simulácie a modelovanie razantný vývoj. Vďaka súčasnej výpočtovej kapacite a teoretickým modelom obsahujúcim množstvo inovácií bol tento vývoj veľmi priaznivo ovplyvnený. Týmto sa otvárajú aj v oblasti materiálového výskumu nové možnosti. Päť špičkových výskumných pracovníkov pôsobiacich v rôznych vedných oblastiach Vám počas bezplatného popoludňajšieho workshopu predstavia príklady z praxe. Ukážu a vysvetlia Vám, ako môžete modelovaním a simuláciou ušetriť náklady. Na workshope s nimi môžete detailne prediskutovať svoje vlastné technické problémy. Workshop sa uskutoční v rámci INNOVMAT akadémie (http://www.innovmat.eu). Podujatie je určené pre rakúske a slovenské spoločnosti pôsobiace v oblasti chemického, strojárskeho, automobilového, elektrotechnického, sklárskeho, drevospracujúceho priemyslu, zlievarenstva, ako aj v oblasti výroby rôznych kovových, kamenných a keramických výrobkov.

Dátum: 5. apríla 2011 | 13.00 – 17.00 hod.

Miesto: Rakúska obchodná komora, Rudolf-Sallinger Saal | Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien

Poplatok: Vstup voľný pre registrovaných účastníkov.

Program:

13:00 hod: Privítanie a predstavenie EÚ projektov „INNOVMAT“ a „Duo**stars“
Mag. Claudia Scarimbolo, WIFI - Inštitút podpory hospodárstva - Obchodné služby
Mag. Stefan Gratzl, Hospodárska komora Dolné Rakúsko

13:15 hod: Učenie sa od prírody: Aplikovaná mechanika biologických materiálových štruktúr
Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Christian Hellmich | TU Viedeň
Ústav mechaniky materiálov a konštrukcií

13:45 hod: Vstrekovacie odlievanie: simulácia procesu, predikcia porúch a odhad životnosti
Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.mont. Walter Friesenbichler | MU Leoben
Vedúci oddelenia pre vstrekovanie plastov

14:15 hod: Simulácia fázových transformácií v oceli pri extrémnych podmienkach (v angličtine)
Dr. Ing. Ladislav Écsi | TU Bratislava
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky

14:45 hod: Prestávka na diskusiu pri káve

15:30 hod: Modelovanie materiálov a simulácia zváracích procesov
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Christof Sommitsch | TU Graz
Ústav materiálovej vedy a zváracej techniky

16:00 hod: Kompozitné materiály: Od modelovania materiálu po výpočty súčiastok
Univ.Doz. Dipl.-Ing. Dr.techn. Heinz Pettermann | TU Viedeň
Ústav pre ľahký dizajn a konštrukčnú biomechaniku

16:30 hod: Diskusia a ukončenie 

Moderátor: Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Ernst Kozeschnik | TU Viedeň
Ústav materiálovej vedy a technológie

 

Registrácia: e-mailom na andrea.krupitza@wko.at