Prejsť na obsah
Verejnosť

Konferencie WPP 2014 a PA 2014

FCHPT STU si vás dovoľuje pozvať na konferencie, ktorých je spoluorganizátorom:

Wood, pulp and paper 2014

                               a

Polygrafia Academica 2014.

Konferencie sa uskutočnia v Bratislave (hotel Tatra)  v dňoch 12. a 13. marca 2014.

Konferencie sú zamerané na obnoviteľné rastlinné surovinové zdroje, drevospracujúci, papierenský a polygrafický priemysel.

Uzávierka prihlášok príspevkov – 22. januára 2014.

Zasielanie článkov do zborníka – do 17. februára 2014.

Termín prihlasovania na konferenciu – do 10. 3. 2014.

Účasť je podmienená uhradením účastníckeho poplatku.

Viac informácii:  http://wpppa2014.e-wpp.com