Prejsť na obsah
Verejnosť


Konferencie projektu EXCELENTNÁ UNIVERZITA:

termín: 5.-9. máj 2008

Technologické inovácie a priestorový rozvoj v znalostnej ekonomike,Transfer poznatkov a skúseností z Francúzska
Prednášajúci: Prof. Pierre Robin

Teritoriálna agenda  EÚ a územný marketing a manažment
Prednášajúci: doc. Gerard Grandjean

Optimalizácia interakcie ekologických vied a plánovacej praxe udržateľného priestorového rozvoja informačnej spoločnosti - veda a prax.
Prednášajúci:  Prof. RNDr. Dr.h.c. Florin Žigrai, DrSc.

Podrobné informácie o čase, mieste a presnom názve prednášok, seminárov a konzultácií sú na www.exu.sk: