Prejsť na obsah
Verejnosť

Centrum vedecko-technických informácií SR si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018  pod záštitou Martiny Lubyovej, ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ôsmy ročník podujatia sa uskutoční v spolupráci s projektom EcoInn Danube v dňoch 9. 1010. 10. 2018 v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

PROGRAM.

 

Konferencia je určená vedeckým a výskumným pracovníkom na verejných akademických a výskumných inštitúciách s orientáciou na aplikovaný výskum a jeho transfer do praxe a súvisiace disciplíny, poslucháčom vysokých škôl, doktorandom, pracovníkom univerzitných vedeckých parkov a manažmentu vedy,  pracovísk pre transfer technológií a odbornej verejnosti. Simultánny preklad je zabezpečený, účasť bez poplatku.

 

  1. 10. 2018 – odborný seminár vyhradený pre pracovníkov centier transferu technológií/obdobných pracovísk, univerzitných vedeckých parkov a manažmentu vedy (14.00 – 17:00)

 

  1. 10. 2018 – konferencia na tému štandardizácia postupov pre efektívny transfer technológií  s prednášajúcimi hosťami z Oxford University Innovation a Centra transferu technológií na VUT v Brne a  z pracovísk pre transfer technológií na SPU v Nitre, STU v Bratislave a ŽU v Žiline. Počas konferencie budú odovzdané ocenenia víťazom súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2018 a účastnícka cena za Najpútavejší eko-plagát.

 

Registrácia je možná TU, prosím, zaregistrujte sa.