Prejsť na obsah
Verejnosť

SAIA pripravuje konferenciu "Deň akademickej mobility a internacionalizácie III. dňa 20. november 2012, Hotel Park Inn Danube, Rybné námestie 1, Bratislava.
Organizátori: SAIA, n. o., v spolupráci s partnerskými organizáciami; podujatie je organizované v rámci programov, ktoré SAIA zabezpečuje v rámci zmlúv s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a s Úradom vlády SR.
Cieľom podujatia je poskytnúť pracovníkom vysokých škôl a výskumných organizácií, ktorí sa profesionálne venujú medzinárodnej spolupráci a internacionalizácii svojich inštitúcií, aktuálne informácie o nových politikách, zmenách v legislatíve a podporných programoch na Slovensku, ako aj vytvoriť priestor pre diskusiu o aktuálnych problémoch v oblasti ich pôsobenia.
Už tretí ročník podujatia sa zameriava na oblasť vlastného inštitucionálneho hodnotenia procesov internacionalizácie, budúcnosť európskych programov na podporu mobilít, ako aj na programy podporujúce spoluprácu v oblasti vzdelávania, či spoluprácu začínajúcich výskumníkov. Samostatný blok bude tvoriť Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) a odovzdanie Ministerskej ceny pre slovenskú sieť za rok 2012. Tradične sa budeme venovať aj otázkam pobytu cudzincov na Slovensku v oblasti vzdelávania a vedy.
V prípade účasti sa treba zaregistrovať on-line na www.saia.sk/sk/konferencie/damai3/prihlaska-na-konferenciu-formular. Pre obmedzený počet účastníkov organizátor môže v prípade potreby zabezpečiť na svoje náklady ubytovanie (viac informácií tu). Účasť na konferencii je pre registrovaných účastníkov bezplatná. S prípadnými otázkami ohľadne konferencie sa môžete obracať na Júliu Karabovú (julia.karabova@saia.sk).

PROGRAM