Prejsť na obsah
Verejnosť

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) si Vás dovoľuje pozvať na 5. ročník podujatia Konferencia NITT SK 2015 - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí.

Na tohtoročnej konferencii sú hlavnými témami implementácia transferu technológií na Slovensku na národnej úrovni prostredníctvom Národného centra transferu technológií v SR (NCTT SR) a  podpora transferu technológií na národnej úrovni realizovaná prostredníctvom CTT pri CVTI SR, fungovanie ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií na slovenských verejných vysokých školách a SAV.Zo zahraničných hostí sa na konferencii zúčastnia zástupcovia centier transferu technológií z Írska, Holandska a Slovinska. Zahraniční hostia budú diskutovať o systémoch transferu technológií realizovaných na univerzitách, kde pôsobia.

Dátum konania: 7.10.2015

Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Súčasťou podujatia je aj tento rok odovzdávanie Ceny za transfer technológií.

PROGRAM KONFERENCIE

REGISTRÁCIA