Prejsť na obsah
Verejnosť

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj v programovom období 2007 – 2013 organizuje konferenciu pod názvom „Možnosti čerpania prostriedkov z Operačného programu Bratislavský kraj“.

Účastníci konferencie získajú základné informácie o Operačnom programe Bratislavský kraj a podmienkach predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej pilotnej výzvy pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava.

Termín a miesto konania: 25. apríla 2008 o 09.00 hod., Hotel Devín, Bratislava.

PODMIENKY ÚČASTI:
Vašu účasť na konferencii prosíme potvrdiť zaslaním kompletne vyplnenej záväznej prihlášky
v termíne najneskôr do 22. apríla 2008 na e-mailovú adresu jana.mitasova@build.gov.sk Táto emailová adresa je zabezpečená proti spamovým robotom, musíte mať aktivovný Javascript na jej zobrazenie  

Program konferencie a záväzná prihláška.

Bližšie informácie nájdete tu