Prejsť na obsah
Verejnosť

Pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva sa 26. apríla 2016 uskutoční v Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku XVI

Cieľom konferencie je zvýšiť povedomie o význame právnej ochrany technických riešení v národnom ale aj medzinárodnom kontexte. Konferencia bude zameraná na platnú legislatívu, spory, vymožiteľnosť a tiež na význam ochrany z pohľadu majiteľov patentov a jej využitie v konkurenčnom prostredí.

Účasť na konferencii je bezplatná. Upozornenie pre záujemcov o účasť na konferencii: registrácia je limitovaná kapacitou kongresovej miestnosti úradu.

Prihlásiť sa môžete vyplnením online formuláru.

Program konferencie a viac informácií tu.