Prejsť na obsah
Verejnosť

Európska organizácia pre jadrový výskum CERN, MH SR, MŠVVŠ SR, CVTI SR, MZVEZ SR a SOPK si Vás dovoľujú pozvať na výnimočnu konferenciu a na Slovensku podujatie prvé svojho druhu, ktorého cieľom je utuženie a rozšírenie spolupráce CERNu a Slovenska v oblasti priemyslu a transferu vedomostí a technológií.

Hlavným zámerom konferencie je zvýšenie návratnosti príspevku Slovenska do CERNu vo forme zákaziek pre slovenské firmy, informovanie slovenských firiem o možnostiach dodávok do CERNu a vytvorenie nových spoluprác medzi CERNom a slovenským priemyslom. Ďalším dôležitým zámerom je oboznámiť slovenské vedeckovýskumné inštitúcie a firmy s možnosťami transferu technológií (komercializáciou vedeckých objavov a technológií vyvinutých vďaka základnému výskumu vo fyzike elementárnych častíc a vysokých energií pre úžitok spoločnosti), a prispieť tak k novým partnerstvám, synergiám a akciám združujúcim akadémiu a priemysel.

 

Dátum konania: 24.03.2015

Čas konania: 9:00 - 18:15

Miesto konania: Mierová 19, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 

Ďalšie informácie:

Pozvánka

webová stránka konferencie

on-line registrácia do 10.03.2015

ŽIVÉ VYSIELANIE

loga_konferencia_cern