Prejsť na obsah
Verejnosť

 

V duchu niekoľkoročnej tradície učiteľských konferencií na Fakulte architektúry, otvárame našu diskusnú platformu KONFUC 2017 pre celú akademickú obec. Téma konferencie bude:

AKTUÁLNE VÝZVY V SLOVENSKOM VYSOKOM ŠKOLSTVE


Ciele:   pokus o redefinovanie postavenia a poslania vysokej školy:

  • kvalita pedagogického procesu: výučba - výskum - publikovanie - potreba zachovania rovnováhy,
  • akreditácia, internacionalizácia, motivácia: študent – pedagóg – výskumný pracovník.

Termín: 28. marca  2017 (utorok)

Miesto: Aula Emila Belluša, FA STU v Bratislave

Prípravný výbor:  Robert Špaček, Ján Legény, Ján Ilkovič, Peter Paliatka, Julián Keppl,   

                             Bohumil Kováč, Peter Vodrážka, Irena Dorotjaková, Paulína Ebringerová,

Cieľová skupina: celá akademická obec

Na konferencii budú prednesené vyzvané a prihlásené príspevky.

Učitelia z FA STU a z ďalších vysokých škôl, fakúlt a pracovísk, ktorí majú záujem svoj príspevok predniesť na konferencii, môžu do konca januára 2017 poslať názov a abstrakt príspevku v rozsahu 900 – 1 800 znakov na emailovú adresu: jan.legeny@stuba.sk.

Abstrakty budú posúdené prípravným výborom. Akceptované konferenčné príspevky, po splnení požadovaných parametrov, budú publikované v tematickom vydaní periodika ILFA 8 2016-17. Všetky doručené abstrakty budú zverejnené na webovej stránke FA STU v Bratislave. Prípravný výbor si vyhradzuje právo odporučiť príspevky na prezentácie formou posterov.

 

Parametre príspevku do ILFA 8_2015-16:

Všetky príspevky na publikovanie v ILFA 8 2016-17 budú zaslané do 14. marca 2017 (utorok, do 16:00 hod) na e-mailovú dorotjakova@fa.stuba.sk. Autorov prosíme, aby dodržali nasledujúce parametre:

-          Text vo formáte Word v rozsahu 6 normostrán (6 x 1800 znakov) bez akejkoľvek grafickej úpravy (nezalomený text, bez vkladaných obrázkov, tabuliek, grafov)

-          Zvlášť dodané  grafické a fotografické  prílohy (grafy, tabuľky, kresby, projektová dokumentácia v .jpg.,  resp. pdf. formáte) v počte max. 12 ks.

-          Periodikum ILFA vychádza ako čierno-biele, čomu je potrebné prispôsobiť dodané podklady z dôvodu zachovania ilustratívnosti a významu v tlačenej aj webovej podobe.

-          Fotografie musia byť s rozlíšením 300 dpi, nekomprimované a neupravované.