Prejsť na obsah
Verejnosť

BIC Bratislava v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR organizuje pozýva na seminár s názvom: „Komunitárne fondy pre výskum, vývoj technológií a inovácie 2007-2013 (FP7, Eurostars, CIP - čo možno skutočne získať?)“, zameraný na podporu zapojenia sa a využívania prostriedkov z fondov EÚ (FP7, Eurostars a CIP) na podporu aplikovaného výskumu, vývoja technológií a ich implementáciu v inovačnom procese.

Seminár je zameraný najmä na priemyselný sektor, no užitočné informácie tu získajú aj predstavitelia univerzít, akademických či výskumných pracovísk. Seminár sa uskutoční dňa 3.3.2009 (utorok) o 8:30 v strednej zasadačke - Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava.

Cieľom seminára je nielen poskytnúť základný prehľad možností komunitárnych fondov EÚ, ale aj sprostredkovať realistické aspekty účasti, možné finančné a komerčné prínosy pre Vás, ako aj rady a odporúčania, ako tieto programy čo najlepšie využiť, od tých najskúsenejších organizácií v SR.

Program

8:30 Registrácia účastníkov

 

BLOK A: Úvod do komunitárnych fondov a možnosti ich využitia

9:00

Otvorenie seminára
(Ministerstvo hospodárstva SR)

9:15

Predstavenie Enterprise Europe Network
Podpora podnikania v EÚ, inovácií a výskumu na dosah ruky
(Dr. Ing. Štefan VRÁTNY, BIC Bratislava, koordinátor Enterprise Europe Network)

9:30

Programy EÚ pre výskum, vývoj a aplikáciu technológii so zameraním na účasť MSP a priemyslu
Ktorý program je najvýhodnejší pre zameranie a projektové myšlienky Vašej organizácie - FP7 / Eurostars / CIP?
Aké sú Vaše reálne šance a ako najvýhodnejšie profitovať z projektov?
Ako je možné kombinovať a prepájať zdroje z viacerých programov v rôznych projektoch (vrátane väzby na štrukturálne fondy)?
Prvá účasť v programe - akú stratégiu zvoliť?
(Ing. Ivan FILUS, BIC Bratislava)

 

10:30 Občerstvenie
 

 

BLOK B: Skúsenosti a odporúčania od úspešných účastníkov FP7 v SR

11:00

Stratégia technologicky orientovanej spoločnosti pre úspešné zapojenie do FP7
(Mgr. Miroslav KONEČNÝ, ARDACO, a.s., manažér projektov EÚ)

11:30

Praktické skúsenosti z medzinárodných projektov aplikovaného výskumu v Rámcových programoch EÚ
(Prof. Ing. Tomáš SABOL, CSc., prodekan Ekonomickej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach)

Účasť na seminári je bezplatná. Svoju účasť nahláste do 27.2.2009 prostredníctvom registračného formulára na stránke: www.enterprise-europe-network.sk/seminar-FP7-2009.

Kontakt:
Ing. Ivan Filus, BIC Bratislava (administrátor Enterprise Europe Network v SR)
Tel: 02/5441 7515, Fax: 02/5441 7522, E-mail: info@een.sk
www.enterprise-europe-network.sk