Prejsť na obsah
Verejnosť

Všetky pochybnosti súvisiace s dizertačnou prácou rakúskej exministerky Christine Aschbacherovej preverí osobitná komisia pod vedením prorektora STU Alojza Kopáčika. Závery a odporúčania, ku ktorým komisia príde, využijeme na ďalšie zvýšenie kvality záverečných prác našich študentov.

Dizertačná práca, ktorú už bývalá rakúska ministerka obhájila v roku 2020 na MTF STU v Trnave, sa koncom uplynulého týždňa stala predmetom kritiky rakúskych médií pre podozrenie z plagiátorstva. STU preto bezodkladne vytvorila osobitnú komisiu pod vedením prorektora Alojza Kopáčika, ktorá všetky pochybnosti súvisiace so spomínanou prácou preverí.

„Závery, ku ktorým komisia príde, zodpovedne vyhodnotíme a využijeme na ďalšie zvýšenie úrovne záverečných prác a kvality vzdelávania na STU,“ povedal rektor univerzity Miroslav Fikar a dodal, že vynášať predčasné závery a súdy by nebolo náležité. „STU je dlhé desaťročia jednou z dvoch najlepších univerzít na Slovensku a dobré meno má aj za hranicami. Zaslúžila sa o to svojou kvalitnou prácou a vysokými nárokmi na študentov i pedagógov. Na vysokú kvalitu dbáme aj v súčasných ťažkých podmienkach a pracujeme na jej ďalšom zvyšovaní. Práve v týchto týždňoch finišujeme s prípravou nového vnútorného systému kvality, ktorý ju bude garantovať,“ dodáva rektor STU Miroslav Fikar.

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave na základe predbežného preverovania konštatovala, že pri štúdiu Christine Aschbacherovej a posudzovaní jej dizertačnej práce postupovala v súlade s platnými pravidlami. MTF STU má vysoko nastavené štandardy kvality a pravidelne monitoruje ich dodržiavanie. Svedčí o tom viac ako 25 000 absolventov, o ktorých je na trhu práce enormný záujem a ktorí sa na ňom veľmi úspešne uplatňujú,“ povedal dekan fakulty Miloš Čambál. Dodal, že MTF STU vždy jasne vyjadrila svoj názor na problematiku plagiátorstva a bude to tak aj v tomto prípade. Preto privítal rozhodnutie vedenia STU ustanoviť odbornú komisiu, ktorá predmetnú dizertačnú prácu preskúma. Do prijatia jej záverov by považoval za korektné, aby nedochádzalo k poškodzovaniu dobrého mena inštitúcie a jej konkrétnych zamestnancov a k dehonestovaniu zodpovednej práce pedagógov fakulty a poctivého prístupu tisícok študentov a absolventov MTF STU.