Prejsť na obsah
Verejnosť
     Tak, ako každý človek, aj študent sa môže ocitnúť v problémoch a cítiť sa bezradný. Obavy zo zlyhania, nerozhodnosť pri výbere vhodného študijného odboru, zamestnania, napäté medziľudské vzťahy, strach    z nenaplnenia očakávaní rodičov a okolia, nesmelosť pri rozhodovaní ... to je iba niekoľko situácií, ktoré nám dokážu poriadne skomplikovať život. Je veľmi dôležité začať riešiť problémy skôr, ako začnú byť neznesiteľné a narušia Váš študentský život.
CKP prichádza s možnosťou sprostredkovať stretnutie s profesionálnym psychológom  a  kariérnym poradcom.

Kariérna a psychologická poradňa pre študentov zahájila činnosť od 20.10.2010.
Sídlo: Centrum Kariérneho Poradenstva STU, Vazovova 5, Bratislavava, 2. poschodie.

Individuálnych konzultácií
sa môžete zúčastniť v nižšie uvedených terrmínoch, resp. si konzultácie  dohodnúť prostrednáctvom kontaktov:

KARIÉRNA PORADŇA 

        Mgr. Eva Uhríková
      kariérna poradkyňa                       
      Konzultácie: 2.11. a 30. 11. 2010 vždy od 11.30 - 13.00 h
      eva@navigaciavpovolani.sk
      +421 905 993 355
      www.navigaciavpovolani.sk

   

          PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA   


                                                    Mgr. Brigit Trimajová            
                                                    psychoterapeutka            
                                                    Konzultácie: 16.11. a 7. 12. 2010 vždy od 11.30 - 13.00 h
                                                    btrimaj@hotmail.com       
                                                    +421 917 559 820       
                                                    www.psychoterapeutka.org