Prejsť na obsah
Verejnosť

Volebná komisia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na svojom zasadaní 23. 10. 2014 overila všetky podané návrhy kandidátov na rektora a na základe platných návrhov zostavila zoznam kandidátov na rektora STU na volebné obdobie 2015 – 2019 nasledovne:

  1. prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
  2. prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
  3. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
  4. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.


Harmonogram volieb kandidáta na rektora po zostavení listiny kandidátov

 

Do 7. 11. 2014 – 14.00 hod. – predloženie programov navrhnutých kandidátov

Navrhovaní kandidáti odovzdajú volebnej komisii v písomnej aj elektronickej forme profesijný životopis a svoj volebný program

 

24. 11. 2014 o 13.00 hod., Aula Dionýza Ilkoviča – predstavovanie kandidátov na rektora

 

1. 12. 2014 o 14.00 hod. – voľby kandidáta na rektora STU

Na zasadaní AS STU dňa 1. 12. 2014 o 14.00 hod. sa uskutočnia vo veľkej zasadacej miestnosti rektora, Rektorát STU, Vazovova č. 5, 3. posch., voľby kandidáta na rektora STU.