Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 8. júna sa v priestoroch CVTI v Bratislave konalo kanadsko-slovenské informačné fórum na ktorom odznelo mnoho zaujímavých príspevkov na tému spolupráce v oblasti vedy a výskumu a to na tému čerpania fondov združených pod projektom ERA–Can+ ale aj od zástupcov praxe vhodných aj ako partneri pre čerpanie grantov z programu Horizont 2020.

Logo ERA-Can+ERA–Can+ Partnerstvo a podpora:

Projekt ERA–Can+ je spoločným projektom Kanady a EÚ. Uľahčuje spoluprácu medzi Európskou úniou a Kanadou v oblasti vedy, technológií a inovácií so širokým spektrom aktivít.

Tieto činnosti zahŕňajú:

 • Publikácia príručiek pre žiadateľov o podporu z programu Horizont 2020 a kanadských programov
 • Príprava reportov o Európsko-Kanadskej politike programov pre podporu vedy, technológií a inovácií
 • Monitorovanie spoločných projektov
 • Poskytovanie aktívnej podpory na oboch stranách Atlantiku prostredníctvom školení / informačných stretnutí, on-line helpdesku, webinárov o osobitných otázkach, okrúhle stoly o spoločenských otázkach, aktuálny kalendár udalostí on-line, a mnoho iných
ERA-Can+ Manuál V rámci projektu ERA-Can + bol vypracovaný dôkladný užívateľský manuál slúžiaci k uľahčeniu nadviazania spolupráce s kanadskými partnermi a čerpanie kanadských fondov.

Ostatní prezentátori podľa okruhov tém:

 Podpora podnikateľov

 • Edmonton Research Park (CA) – technologické centrum umožňujúce nájsť si, resp. pomôcť založiť partnera pre H2020 projekty a kanadské granty
 • Canadian Association of Business Incubation (CA) – asociácia združujúca možných kanadských partnerov pre H2020 projekty a kanadské granty
 • Business Innovation Centre (SR) – spoločnosť zaoberajúca sa koordinovaním stretnutí výskumníkov a inovátorov s podnikateľmi s cieľom poradenstva, partneringu, podpory pri rámcových programoch EÚ a zlepšenia inovačného manažmentu vo firmách.
 • Enterprise Europe Network Slovensko (SR) – sieť združujúca vyše 600 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo vyše 50 krajinách

Informačné systémy manažmentu energie

 • Blackstone Energy Services Inc. (CA/US) – zaujímavý partner pre grantové projekty z oblasti energetiky, konkrétne nízkouhlíková energetika s cieľom minimálneho až nulového dopadu na životné prostredie
 • Corinex Communications Corp. (CA/SR/CN) – zaujímavý partner pre grantové projekty z oblasti energetiky zaoberajúci sa smart grid  technológiami.

Dizajn Smart Cities

 • Urban Opus (CA) – zaujímavý partner pre grantové projekty z oblasti inteligentné mestá so zameraním na digitálne občianstvo, užívateľský dizajn, dáta pre návrhárov miest, zdravú komunitu a zber dát.
 • Smart City 360 – summit na tému inteligentné mestá prebiehajúci 14. – 16. októbra súčasne v Bratislave a v Toronte. Program nájtete tu.