Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 6. 11. 2014 sa uskutočnila návšteva štátneho tajomníka, dnes už ministra školstva Juraja Draxlera na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
V sprievode rektora STU Roberta Redhammera navštívil pracoviská Fakulty chemickej a potravinárskej technológie a Fakulty architektúry. Zaujímal sa o výsledky vedeckej práce, ako aj o podmienky na vzdelávanie a výskum.


Spoločne s dekanom FCHPT Jánom Šajbidorom navštívil viaceré výskumné aj pedagogické laboratóriá fakulty - zrekonštruované, aj tie ešte v pôvodnom stave. Oboznámil sa aj s prácami na projekte Univerzitného vedeckého parku STU Bratislava (UVP).
Dekanka Fakulty architektúry Ľubica Vitková predstavila profil tejto fakulty, prezentovala aktuálne prebiehajúce ateliérové práce študentov a prípravu pracovísk UVP.

Na záver Juraj Draxler navštívil aj Študentský domov Mladosť v Mlynskej doline, aby sa oboznámil s podmienkami, v ktorých bývajú študenti STU. Mal možnosť priamo si porovnať pôvodný stav internátov s tým, čo univerzita pripravuje pre študentov po rekonštrukciách. „Teraz už úplne rozumiem“ konštatoval na margo podmienok bývania vysokoškolákov, po návšteve jednej z nezrekonštruovaných študentských izieb.