Prejsť na obsah
Verejnosť

Podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky vyhlasuje v roku 2007 publicistickú súťaž od 24. septembra 2007 do 22. októbra 2007.

Publicistická súťaž je určená študentom vysokých škôl všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania (vrátane doktorandov), ktorí sa môžu do súťaže prihlásiť so súťažným príspevkom na tému „Je veda potrebná?".

Súťažné príspevky je potrebné zasielať s označením v ľavom hornom rohu obálky „Publicistická súťaž v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2007" na adresu: Sekcia vedy a techniky, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava.

Obdržané súťažné príspevky bude hodnotiť odborná komisia, ktorá pozostáva zo zástupcov vyhlasovateľa publicistickej súťaže a zástupcov partnerov publicistickej súťaže na základe bodového hodnotenia.

Ocenených v publicistickej súťaži schvaľuje podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky na základe odporúčania odbornej komisie. Odovzdávanie cien za publicistickú súťaž sa uskutoční v rámci slávnostného galavečera pri príležitosti udeľovania Ceny podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2007, ktorý sa uskutoční dňa 16. novembra 2007 v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí.

Bližšie informácie o súťaži.