Prejsť na obsah
Verejnosť
31. marca 2006 o 19.00 hod. sa v koncertnej sále Slovenského rozhlasu na Mýtnej ul. 1 uskutoční  jarný koncert VUS Technik STU. Distribúciu vstupeniek zabezpečujú sekretariáty dekanov (pre fakulty) a  oddelenie práce s verejnosťou R-STU (pre rektorat a univerzitné pracoviská).