Prejsť na obsah
Verejnosť
29.12.2010
je uzávierka prihlášok na JAPAN FOUNDATION: Program intelektuálnej výmeny pre rok 2011 - 2012.  Program je určený pre vedcov, výskumníkov, absolventov, žurnalistov a profesionálov, ktorí sa zaoberajú výskumnými aktivitami na poli humanitných a spoločenských vied a potrebujú pre svoju vedeckú činnosť previesť výskum týkajúci sa Japonska priamo v tejto krajine. V prípade potreby dodatočných informácií kontaktujte kultúrnu sekciu Veľvyslanectva Japonska na telefónnom čísle (02) 5980 0101. Prihlášky je treba doručiť osobne: PhDr. Zuzana Želinská, Kultúrna sekcia, Veľvyslanectvo Japonska, Hlavné námestie 2, 813 27 BRATISLAVA 1, Tel.: 02-5980-0101, 02-5980-0100, Fax: 02-5443-3681, 02-5443-2771, E-mail: japanemb6@stonline.sk . Uchádzači sa budu musiet dostavit na veľvyslanectvo za účelom pohovoru s japonskou kultúrnou attache (v anglickom jazyku). Program details. Instructions. Application.