Prejsť na obsah
Verejnosť

Podnikateľský plán je dôležitý nástroj pre plánovanie a uskutočnenie nového podnikateľského zámeru. Je to koncept na nasledujúcich 3 až 5 rokov podnikania. Vypracovanie podnikateľského plánu pomáha kriticky zhodnotiť silné a slabé stránky novej firmy. Kvalita podnikateľského plánu je zároveň rozhodujúcim ukazovateľom pre vstup prípadného investora.

Súťaž podnikateľských plánov je príležitosťou pre každého podnikavého človeka, resp. pracovný tím otestovať si svoje schopnosti v kompetitívnom prostredí, vypracovať, prípadne vylepšiť si svoj podnikateľský plán pod vedením odborníkov z praxe a takýmto spôsobom efektívne rozbehnúť svoje podnikanie. Víťazi budú odmenení zaujímavými cenami a navyše každý účastník, spĺňajúci isté kritéria dostane možnosť umiestniť svoju firmu v Univerzitnom technologickom inkubátore.

 

Predstavenie súťaže sa uskutoční formou „Info dní“ podľa nasledovného harmonogramu:

 

25.04.2006 – 15.00 - Prírodovedecká fakulta UK – B1 - 322

26.04.2006 – 15.00 - Stavebná fakulta STU – B012

27.04.2006 – 08.00 - Strojnícka fakulta STU – S1

02.05.2006 – 10.00 - Fakulta elektroniky a informatiky STU – Klub FEI

03.05.2006 – 15.00 - Fakulta chemicko-potravinárskej technológie STU – CH16

04.05.2006 – 15.00 - Obchodná fakulta EU – B.08

 

Ďalšie informácie vo verzii pre tlač (.pdf)