Prejsť na obsah
Verejnosť

Jazykové Centrum Inštitútu celoživotného vzdelávania STU - infografika

Jazykové centrum Inštitútu celoživotného vzdelávania Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) otvára od 18. apríla 2017 Intenzívny kurz anglického jazyka (20 hodín, 70 EUR) pre stredne pokročilých. Kurz je zameraný na rozšírenie slovnej zásoby a prehĺbenie komunikačných zručností. Je určený pre tých, ktorí sa potrebujú naučiť čo najviac v najkratšom čase. Termín konania kurzu: utorok a štvrtok od 17.00 - 18.30. Prihlásiť sa môžete na: jazykove.centrum@stuba.sk.

Language Center of the Institute of Lifelong Learning Slovak University of Technology in Bratislava (STU) opens from 18 April 2017 Intensive English language course (20 hours, EUR 70) for intermediate. The course focuses on building vocabulary and deepening communication skills. It is designed for those who need to learn as much as possible in the shortest time. Dates of the course: Tuesdays and Thursdays from 17.00  ̶  18.30. You can register at: jazykove.centrum@stuba.sk.