Prejsť na obsah
Verejnosť

16.2.2012 (štvrtok) o 13:00 sa na Vysokoškolskom internáte Družba UK, Kongresové centrum, Botanická 25, v Bratislave, uskutoční inštruktážny seminár k vypĺňaniu prihlášky na Intenzívne programy (IP) na akademický rok 2012/2013, organizovaný Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania SAAIC. Cieľom inštruktážneho seminára je poskytnúť užitočné informácie a rady k vyplňovaniu prihlášky a k realizácii Erasmus Intenzívnych programov.

Program stretnutia:
1. Základne informácie o Erasmus Intenzívnych programoch
2. Vyplňovanie prihlášky Erasmus Intenzívne programy 2012 - obsahová časť, finančná časť
3. Diskusia

V prípade záujmu potvrďte svoju účasť najneskôr do 10.februára 2012 na http://web.saaic.sk/registracia/registracia_online.cfm?id_akcie=61

Na stránke SAAIC http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_prihlasky.cfm&sw_prog=1
je už uverejnená prihláška na Erasmus Intenzívne programy pre akademický rok 2012/2013. Prihláška v PDF formáte slúži ako vzor, keďže SAAIC chystá on-line prihlášku (vo februári 2012). Spolu s prihláškou sú na stránke uverejnené aj hodnotiace hárky k prihláškam IP, ktoré v hodnotiacom procese vypĺňajú externí experti.