Prejsť na obsah
Verejnosť
Komisia vymenovaná rektorom STU vypracovala sebahodnotiacu správu ako podklad na hodnotenie STU Asociáciou európskych univerzít. Bližšie informácie nájdete v rubrike pre zamestnacov. Vaše pripomienky očakávame do 10. 3. 2006.