Prejsť na obsah
Verejnosť

Takmer stovka študentov tretích a štvrtých ročníkov vybraných bratislavských stredných škôl absolvovala 24. 1. 2019 na pôde STU inovačný workshop.

Do vysokoškolských lavíc tak spolu na cely deň zasadli chlapci aj dievčatá z bratislavských škôl - Fajnorky, Adlerky,  SPŠ stavebnej a geodetickej,  obchodnej akadémie a tiež pezinského gymnázia.

Pod vedením školených lektorov hlbšie spoznávali pojmy ako “inovácia” či “inovačný proces”, a súčasne mali možnosť vyskúšať si svoju kreativitu aj prezentačné schopnosti.

V úvode sa študentom prihovoril rektor STU Robert Redhammer. V krátkosti im predstavil univerzitu a podelil sa s nimi o  svoj pohľad na inovácie, a predovšetkým, na ich nevyhnutnosť.

Po spoločnej úvodnej časti vytvorili stredoškoláci niekoľko pracovných skupín. V nich si trénovali pozitívne a kreatívne myslenie. Tiež sa oboznámili s technikou generovania nových nápadov, ktorú hneď aj aplikovali na praktických príkladoch. Rovnako mali možnosť otestovať si aj svoje prezentačné zručnosti.

V závere stredoškoláci prezentovali  viac ako stovku  svojich nápadov a vlastných pohľadov na možnú podobu vysokoškolského štúdia, či  na fungovanie ideálnej univerzity. Medzi nimi nechýbali požiadavky  na možnosť aktívnej spolupráce s praxou, modernizáciu učební a laboratórií, rekonštrukciu internátov, budovanie chilloutových zón...

Názory študentov si pozorne vypočul predseda Akademického senátu STU Ján Híveš, ktorý súčasne aj zhodnotil výsledky ich celodennej práce.