Prejsť na obsah
Verejnosť
INNOVMAT  - „Nové materiály a materiálové technológie“
Dátum
: 14. júna 2012 o 10.00 hod
Miesto: WKÖ - Rakúska spolková hospodárska komora | Wiedner Hauptstraße 63 | A-1045 Viedeň

Výskum a vývoj v oblasti materiálového inžinierstva zaznamenal v posledných rokoch veľký nárast nových druhov technických materiálov a s nimi súvisiacich progresívnych technológií, ktoré okamžite nachádzajú uplatnenie v priemyselnej praxi.

Cieľom tohto podujatia je:
- efektívne prepojenie odborníkov pôsobiacich v oblasti výskumu, vývoja a priemyslu v hospodárskom priestore Rakúsko / Slovensko,
- poskytnutie prehľadu o relevantných poskytovateľoch služieb v rámci výskumno-vývojových projektov pre oblasť priemyslu,
- vytvorenie technologickej burzy ponúk a dopytov formou bilaterálnych rokovaní.

MATCHMAKING – príležitosť získať nové kontakty a partnerov pre spoluprácu:
Zverejnite online Váš záujem o kooperáciu (ponuka/dopyt) na stránke tohto podujatia!
Váš kooperačný profil bude intenzívne propagovaný usporiadateľom v Rakúsku aj na Slovensku.
Váš záujem o bilaterálne rozhovory bude zverejnený na stránke podujatia.

VÝSTAVA – Nové materiály v sále č. 7, 14. júna 2012
Poskytovatelia služieb v oblasti materiálového výskumu a s ním súvisiaceho technologického vývoja Vám umožnia nahliadnuť do:
- úspešného vývoja technických materiálov,
- vývoja progresívnych technológií,
- ponúk pre spoluprácu v oblasti V/V,
- vývoja nových inovovaných výrobkov využívajúcich progresívne technické materiály.

Rokovací jazyk: nemčina / simultánny preklad do slovenčiny
Cena: účasť registrovaných účastníkov je bezplatná

Registrácia a Vaše firemné profily:
www.b2match.eu/newmaterials2012/
Dr. Peter Kopkáš, Enterprise Europe Network Slovakia,
B I C Bratislava, spol. s r.o.
Zochova 5, 811 03 Bratislava,
Tel.: 02 / 5441 7515, E- Mail: kopkas@bic.sk
www.bic.sk
www.enterprise-europe-network.sk
 
Organizačné informácie:
Dr. Blanka Hermanová, Business Line
tel.: 0905/326602, e-mail: businessline@stonline.sk
 
Pri registrácii uveďte, či využijete bezplatný autobusový transfer do/z Viedne.
Autobus bude pristavený dňa 14. 6. 2012 o 8.00 hod. pred budovou Bratislavskej RK SOPK, Jašíkova ul. 6, Bratislava.