Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektorát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (R STU) v spolupráci s Ústavom anorganickej chémie, technológie a materiálov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie  STU v Bratislave si vás dovoľujú pozvať na odborný seminár s názvom

Inovácie v povrchových úpravách materiálov

Dátum: 12. 6. 2012, 9:00 hod.

Miesto: Učebno-výcvikové zariadenie STU, Kočovce

Registrácia: na miroslav.mihalik@stuba.sk najneskôr do 8. 6. 2012, počet účastníkov je limitovaný

Cena: pre akceptovaných účastníkov zdarma

Program

8.30 – 9.00      Prezentácia

9.00 - 9.10     Otvorenie seminára (prof. Ing. Ján Híveš, PhD., FCHPT STU v Bratislave), SK

9.10 – 11.15    Predsedajúci: prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc. (FCHPT STU v Bratislave), SK

Report on Japanese plating shops - Joachim Ramisch, zástupca DGO (Deutsche Gesellschaft für Oberflächentechnik), Riesmetall GmbH, DE

Organosilany v povrchových úpravách - Ing. Petr Szelag, president AKI (Asociace korozních inženýru), Pragochema s.r.o., CZ     

Tvrdé chrómování – inovace chromovacího procesu - Ing. Ladislav Obr, CSc., president ČSPÚ (Česká společnost pro povrchové úpravy), MacDermid CZ, Praha, CZ

Li-iónové batérie – efektívny zdroj zelenej energie - RNDr. Andrea Fedorková, PhD., UPJŠ Košice, SK      

Nejnovější generace alkalických slitinových ZnNi lázní SurTec 717 – praktické zkušenosti - Pavel Mácka, Surtec ČR, s.r.o., CZ

11.15 – 11.30  Prestávka

11.30 – 13.15 Predsedajúci: Ing. Petr Szelag

Vplyv technológie povrchovej úpravy na kvalitu oceľových výrobkov - Ing. Ľuboš Mráz, PhD., Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR, SK

Základné elektrochemické vlastnosti hliníkovej zliatiny AW 6082 pred a po anódovej oxidácii - Ing. Viktor Škorík, SjF ŽU v Žiline, SK     

Korózny monitoring HDG plechov - Mgr. Maroš Halama, PhD., HF TUKE Košice, SK

13.15 – 14.00 Záver s občerstvením