Prejsť na obsah
Verejnosť

 

Rektorát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v spolupráci s Ústavom polymérnych materiálov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave si vás dovoľujú pozvať na odborný seminár

 

Inovácie v polymérnych materiáloch

 

Dátum:  14. 2. 2013 o 10:00 hod.

Miesto konania: Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, Bratislava, vchod z ulice Imricha Karvaša, miestnosť č. B2–19, B2–16, z hlavnej vrátnice doprava po schodoch na druhé poschodie

Rokovací jazyk: nemčina/slovenčina

Registrácia a poplatky: Pre registrovaných účastníkov zdarma. Registrácia mailom (miroslav.mihalik@stuba.sk) do 12. februára 2013.

Odborný garant: prof. Ing. Ivan  Hudec, PhD. riaditeľ Ústavu polymérnych materiálov, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Seminár je organizovaný v rámci projektu INNOVMAT (www.innovmat.eu), ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt je zameraný na vytvorenie nových cezhraničných spoluprác medzi výskumno–vývojovými inštitúciami a praxou a na zlepšenie inovačného potenciálu a konkurencieschopnosti podnikov orientovaných na vývoj nových materiálov pre priemyselné aplikácie.

 

Program:

09:30 – 10:00      Registrácia

10:00 – 10:10      Otvorenie (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. – Ústav polymérnych materiálov, FChPT STU)

10:10 – 10:40      Vplyv nanoplnív na vlastnosti polymérov (Univ.-Prof. Clemens Holzer – Univerzita Leoben)

10:40 – 11:10      Biomateriály: od predstav k výrobkom a ich využitiu (prof. Dr. Rupert Wimmer, Institute of Natural Materials Technology, IFA Tulln, University of Natural Resources and Life Science)

11:10 – 11:30      Prestávka s občerstvením

11:30 – 12:00      Navrhovanie výrobkov z plastov metódou rýchleho zhotovenia prototypu (doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Regionální výzkumné centrum CEBIA-Tech)

12:00 – 12:30      Úprava vlastností biodegradovateľných plastov pre vysokotonážne aplikácie (prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. – Ústav polymérov SAV Bratislava)

12:30 – 13:00      Biodegradovateľné plasty  a možnosti ich uplatnenia (Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc., Ústav polymérnych materiálov, FCHPT STU)

13:00 – 13:30      Ekonomický pohľad na výsledky vedeckého výskumu (Ivan Chodák, ACCURATIO, s.r.o. Bratislava)

13:30 – 13:45      Diskusia

13:45 – 14:30      Obed/Networking