Prejsť na obsah
Verejnosť

Univerzitný inkubátor UVP STU v spolupráci s Univerzitným technologickým inkubátorom InQb pre Vás pripravuje sériu informačných seminárov s názvom:"Prečo podnikať okom úspešných"5.5.2014 v čase od 14:00 - 15:30 hod. na Strojníckej fakulte (SjF) STU- zasadacia miestnosť č. 004

Podnikateľský príbeh: Igor Lengyel, absolvent STU z firmy NMS Slovensko
Program podujatia a profil úspešného podnikateľa
Registrácia na info@inqb.sk alebo 0918 669 209 do 5.5.2014 - 10:00 hod.


6.5.2014 v čase od 13:00 - 14:30 hod. na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) STU
- seminárna učebňa 1 - č. 1.40

Podnikateľský príbeh: Michal Hrabovec, absolvent STU z firmy ANASOFT APR
Program podujatia a profil úspešného podnikateľa
Registrácia na info@inqb.sk alebo 0918 669 209 do 6.5.2014 - 10:00 hod.


6.5.2014 v čase od 15:30 - 17:00 hod. na Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI) STU
- miestnosť DE 150

Podnikateľský príbeh: Juraj Tomlain ml. z firmy T-Industry
Program podujatia a profil úspešného podnikateľa
Registrácia na info@inqb.sk alebo 0918 669 209 do 6.5.2014 - 10:00 hod.
Podujatia sa uskutočnia vďaka podpore MŠVVaŠ SR v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt: Univerzitný vedecký park STU Bratislava (UVP STU Bratislava), ITMS 26240220084, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.