Prejsť na obsah
Verejnosť
Dňa 21.3.2012 (streda) o 14:00 hod. sa v miestnosti A212, 1. poschodie, Vazovova 5 uskutoční informačné stretnutie o aktuálnych štipendiách a grantoch na akademický rok 2012/13 realizovaných cez SAIA n.o. (Slovenská akademická informačná agentúra).
Program:
- semestrálne alebo ročné pobyty pre študentov
- postgraduálne štúdium
- výskumné pobyty pre doktorandov
- letné jazykové kurzy