Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 10.11. 2010 (streda) o 14:00 hod. sa v miestnosti A 212, 1 posch. na Rektoráte STU, Vazovova 5 uskutoční informačné stretnutie a prezentácia aktuálnych štipendií a grantov ponúkaných agentúrou SAIA n.o.
Plagát.

Program:
- semestrálne alebo ročné pobyty pre študentov,
- postgraduálne štúdium,
- výskumné pobyty pre doktorandov 
- jazykové kurzy, letné školy.