Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 21.9.2011 (streda) o 13:00 sa na Právnickej fakulte UK v Bratislave (Auditórium Maximum, 2. posch. Šafárikovo nám. 6, Bratislava) uskutoční seminár zameraný na možnosti financovania výskumných mobilít pre doktorandov, VŠ učitelov a vedeckých pracovníkov. Počas prezentácie budú potenciálni záujemcovia informovaní o programoch Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelavaní, Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) a Program Ľudia (Marie Curie Fellowships) v rámci 7. rámcového programu. Pozvánka.