Prejsť na obsah
Verejnosť

Ešte sa možno prihlásiť na informačný seminár. 
Národná štruktúra programu Erasmus Mundus a Národný kontaktný bod programu Tempus Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu usporiada 6. decembra 2012 (štvrtok) informačný seminár k Výzve 2013 programov Erasmus Mundus a Tempus.
Seminár sa bude konať v Bratislave za účasti zástupcov Výkonnej agentúry v Bruseli, koordinátorov úspešných projektov a zahraničných hostí. Seminár bude vedený v angličtine. 
Program seminára a online prihlášku nájdete na: http://web.saaic.sk/llp/sk/doc/seminare/2012/SK_infoday%206-12-2012%20program.pdf
Otázky týkajúce sa akcie môžete zasielať na katarina.smalova@saaic.sk.