Prejsť na obsah
Verejnosť

2. decembra 2010, od 9:00 do 15:00 hod. v Študentskom domove Družba, Botanická 25, Bratislava sa uskutoční informačný seminár organizovaný Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zameraný na podporu účasti slovenských vysokých škôl v medzinárodných projektoch v rámci programov LLP/Erasmus, Erasmus Mundus a Tempus.

Program
08:00 - 09:00  Registrácia účastníkov
09:00 - 09:45  Výzva na predkladanie projektov 2011
                          Erasmus Intenzívne programy - B. Böhmerová
                          Centralizované projekty - D. Filkornová
09:45 - 10:15  ECTS/DS Label - Výzva 2011 - J. Stašková, bolonská expertka
10:15 - 10:45  Diskusia
10:45 - 11:30  Prestávka
11:30 - 12:30  Uznávanie dokladov o vzdelaní vo svetle legislatívnych zmien - E. Kaczová,
                          Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelávaní, MŠVVŠ SR
12:30 - 13:15  Obed
13:15 - 14:00  Tempus (Výzva 2011) a Erasmus Mundus - V. Farkašová, I. Matulíková
14:00 - 14:40  Spoločné študijné programy - metodika ich prípravy a zabezpečenia kvality
                          J. Jurkovič, riaditeľ odboru MŠVVŠ SR, V. Farkašová, bolonská expertka

Najneskôr do 26.11.2010 je potrebné potvrdiť účasť zaregistrovaním sa na uvedenej linke:
http://web.saaic.sk/registracia/registracia_online_bez_vyberu.cfm?id_akcie=27,
aby bolo možné zabezpečiť dostatočný počet miest a informačných materiálov.