Prejsť na obsah
Verejnosť

podpora H2020 na Slovensku

Výzvy Horizontu 2020 v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, lesníctva a biohospodárstva.

 Dňa 9. 6. 2014 o 9:00 hod. sa v Konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8, v Bratislave uskutoční informačný deň rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020.  

Informačný deň je zameraný na oblasti Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, lesníctvo, morský,  námorný výskum, výskum vnútrozemských vôd a biohospodárstvo a Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Podujatie je určené pre všetkých, ktorí sa zaoberajú výskumom a inováciami, či už z akademického a výskumného sektora, z verejného i súkromného sektora a malých a stredných podnikov.

Zástupcovia CVTI Vám predstavia pravidlá programu i možnosti zapojenia sa do projektov, ktoré predstavujú prvú ligu európskeho výskumu a inovácii.

Program podujatia nájdete v prílohe e-mailu alebo na našej web stránke http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/podpora-vedy/narodne-kontaktne-body-pre-horizont-2020/informacny-den-potravinova-bezpecnost-udrzatelne-polnohospodarstvo-lesnictvo-morsky-namorny-vyskum-vyskum-vnutrozemskych-vod-a-biohospodarstvo-a-opatrenia-v-oblasti-klimy-zivo.html?page_id=8433.

Prihlasovanie: https://docs.google.com/forms/d/1rnjAoLUdubUoB2EZV5LhzrX9FsMGM66pD60OU_BQWjo/viewform?usp=send_form