Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 12. októbra 2011 sa v hoteli Falkensteiner, Pilárikova 5, v Bratislave uskutoční od 09:00 do 14:00 hod. informačný seminár k výzve 2012 na predkladanie projektov a prihlášok do programu Lifelong Learning Program (Program celoživotného vzdelávania). Na seminári odznejú informácie k výzve 2012 a o podprogramoch (Comenius, Erasmus, Tempus, Erasmus Mundus, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Prierezový program). Prezentované budú predovšetkým možnosti medzinárodnej spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania v rámci projektovej spolupráce - centralizované projekty, Intenzívne programy ako aj konkrétne projekty, ktoré sú koordinované slovenskými vysokými školami.

Pozvánka a registračný formulár.