Prejsť na obsah
Verejnosť

Pozývame vás na informačný deň 7. rámcového programu, oblasť Informačné a komunikačné technológie.

Termín: 28. 10. 2010 o 9.00 hod.

Miesto: zasadačka dekanátu Fakulty informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 3, Bratislava, 2. posch., D220

Program:
Ø      7. rámcový program – predstavenie programu, Idealist, plánované akcie (Ing. Mgr. Mária Búciová, ICT NCP, STU)
Ø      Otvorené výzvy na podávanie projektov v oblasti Informačné a komunikačné technológie, plán výziev v rokoch 2011-2012  (prof. Ing. Martin Klimo, PhD., národný delegát, Žilinská univerzita)
Ø      Európske technologické platformy, Joint Technology Initiatives, eInfrastructures (doc. RNDr. Anton Lavrin , národný delegát, TUKE)
Ø      Štrukturálne fondy verzus rámcové programy (doc. Ing. Robert Redhammer, PhD., prorektor STU pre vedu a výskum)
Ø      Môžme byť úspešní v rámcovom programe? (prof. Ing. František Uherek, PhD., riaditeľ Medzinárodného laserového centra)
Ø      Výskum v prospech MSP - špecifická aktivita 7. RP - Kapacity na podporu subkontraktačného výskumu (Ing. Ivan Filus, SME NCP, BIC Bratislava)
Ø      Podpora APVV pre slovenské subjekty v 7. RP (Mgr. Tatiana Šipošová, APVV)

Predpokladaná dĺžka info dňa: 2,5 – 3 hod.

Registrácia: Záujemcovia, registrujte sa na e-mail maria_buciova@stuba.sk do 26. 10. 2010. V prihláške uveďte svoje meno a priezvisko, organizáciu, e-mail.

Zmena programu vyhradená.