Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) so spoluorganizátorom Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave si Vás dovoľujú pozvať na

Informačný deň 7. rámcového programu Európskej únie venovaný FET Flagship projektom.

Program FET Flagship predstavuje novú iniciatívu EÚ, ktorá je súčasťou iniciatívy FET (Future and Emerging Technologies). Cieľom je podporiť do budúcna orientovaný výskum s potenciálom prinášať prelomové objavy v oblasti informačných technológií s obrovskou pridanou hodnotou pre spoločnosť a priemysel Európskej únie.

Informačný deň sa koná vo štvrtok, 23. mája 2013 o 8:30 hod. na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ulici 36.

Na podujatí sa dozviete, ako je možné sa do projektov zapojiť, a aký by ste mohli mať zo spoločného výskumu osoh.

Na informačný deň prijali pozvanie riaditeľ FET Flagship Unit pri Európskej komisii Wolfgang Boch a predstavitelia oboch víťazných projektov:
•    za Graphene Jari Kinaret (Chalmers University of Technology) a
•    za Human Brain Project Karlheinz Meier (Universität Heidelberg).

Viac informácií získate na stránke http://www.7rp.sk/aktuality/informacny-den-k-fet-flagship-projektom.html.
Registrácia je na stránke http://www.7rp.sk/informacne-dni/fet-flagships.html