Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 12. mája 2010 sa v Banskej Bystrici bude konať informačné stretnutie programu LIFE+. Stretnutie sa bude konať pod záštitou Európskej komisie.

Cieľmi tohto stretnutia je: informovať potenciálnych žiadateľov o Programe LIFE+ v súlade s Výzvou na predkladanie návrhov 2010; pomôcť potenciálnym žiadateľom rozhodnúť sa, či predložiť, alebo nepredložiť LIFE+ návrh a vyzdvihnúť niektoré kľúčové možnosti vhodné na riešenie bežných problémov v predkladaní návrhov. Preto cieľovou skupinou sú tí, ktorí:
- majú malé, alebo žiadne poznatky o LIFE+ Programe,
- predkladajú prvý návrh,
- v minulosti predložili neúspešný návrh.

Zároveň sú vítaní aj tí, ktorí už majú s LIFE+ skúsenosti.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke LIFE+: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm, kde budú postupne zverejňované.

V prípade Vášho záujmu sa na adresu henrieta.palenikova@gmail.com ohláste čo naskôr (nakoľko  pre limitované množstvo účastníckych miest budú prihlášky akceptované v poradí, v akom budú zasielané).