Prejsť na obsah
Verejnosť

STU prevádzkuje viac než 5-tisíc miest na internátoch v Bratislave a takmer 1300 miest v Trnave. 50 percent ubytovacích kapacít je novozrekonštruovaných.  

V pandemickej situácii predstavujú internáty vysoko rizikové prostredie pre šírenie koronavírusu. Krízový štáb STU pripravil základný súbor pokynov k ubytovaniu na internátoch, ktorý bude postupne aktualizovaný o pokyny k riešeniu krízových situácií, ak dôjde k vzniku lokálnych ohnísk.  

Prehľad najdôležitejších informácií k 31. augustu 2020:  
  • Ubytovať sa na internátoch je možné od stredy 2. septembra 2020. Výučba v akademickom roku začína 21. septembra.
  • K ubytovaniu budete potrebovať: dve fotografie, dve podpísané zmluvy, doklad o úhrade ubytovania a doklad o zaplatení kaucie. Cenník poplatkov za ubytovanie na internátoch v Bratislave je dostupný tu.
  • Pred ubytovaním musia rezidenti predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (na stiahnutie tu).
  • Ubytovať sa môžu len osoby, ktoré neboli za posledné 2 týždne v rizikových krajinách. Od 1. septembra pribudli do zoznamu rizikových krajín: Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko, Malta a Litva. Aktuálne informácie nájdete na stránke: http://www.uvzsr.sk.
  •  V spoločných priestoroch na internátoch platí zásada R-O-R (rúška-odstup-ruky). Povinnosť nosiť rúška sa nevzťahuje len na čas pobytu vo vlastnej izbe.
  • Zahraniční študenti z rizikových krajín sa môžu ubytovať na internáte až po absolvovaní domácej izolácie a absolvovaní RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 s negatívnym výsledkom. Test musí byť vykonaný na území SR. Pre potreby domácej izolácie zahraničných študentov zxriaďujeme karanténne centrum v Gabčíkove, ktoré bude k dispozícii od 7. septembra. Prevoz z Bratislavy do Gabčíkova bude zabezpečený v stanovených termínoch.
  • Striktne sa neodporúča organizácia žiadnych spoločných aj neformálnych aktivít a podujatí. 
Potrebné informácie budeme pravidelne aktualizovať.