Prejsť na obsah
Verejnosť

CVTI ako národný koordinátor pre program Horizont 2020 pozýva na informačný deň rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 pre oblasti Európske výskumné infraštruktúry, ktorý sa uskutoční dňa 26.6.2014 o 9:00 hod. v Konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8, v Bratislave pod názvom

Európske výskumné infraštruktúry

Cieľom informačného dňa je predstaviť výzvy oblasti Európskych výskumných infraštruktúr v rámci programu Horizont 2020, pohľad a rady úspešných riešiteľov, pravidlá účasti vo výskumnej infraštruktúre a predstavenie nového projektu elektronickej databázy Open Acces. 

Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií, ktoré sa chcú zúčastniť v nových infraštruktúrach (Starting communities), ako aj organizácií, ktoré už boli súčasťou výskumnej infraštruktúry (Advanced communities).

Program podujatia nájdete v prílohe alebo na web stránke http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/podpora-vedy/narodne-kontaktne-body-pre-horizont-2020/informacny-den-europske-vyskumne-infrastruktury-26.6.2014.html?page_id=8646.

Prihlasovanie:

https://docs.google.com/forms/d/1FMn3O9vAQgvncQSG1LEC31Dr1wHsaxSoq2cKtb-lbcI/viewform?usp=send_form

Program